Інвентаризація майна

Інвентаризація майна – метод контролю за збереженням всього майна організації, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, своєчасним виявленням і виправленням розбіжностей між фактичними даними, отриманими в результаті проведення інвентаризації, і даними бухгалтерського обліку, що в кінцевому підсумку сприяє підвищенню достовірності інформації при формуванні звітних показників про результати діяльності організації.

Scroll to top