Довірча власність

Довірча власність (або траст – від англ. Trust) в загальному праві – це система відносин, при якій майно, спочатку належить засновнику, передається в розпорядження довірчого власника (керуючого або піклувальника), але дохід з нього отримують вигодонабувачі (бенефіціари). Засновник (який може одночасно бути і вигодонабувачем і / або, в ряді випадків, і керуючим) в рамках спеціальної угоди...

Scroll to top