Управління майном

Управління майном є єдиною системою розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, користуванням, розпорядженням і володінням об’єктами майна при різних аспектах діяльності компанії. Основним завданням управління майном є підвищення ефективності його використання і, таким чином, забезпечення зростання доходів за рахунок оптимального співвідношення кількості і якості майна, а також скорочення витрат за рахунок оптимізації використання ресурсів різного призначення.

В цілому управління майном можна розділити на завдання обліку майна і власне завдання управління. До перших відносяться: інвентаризація, збір, консолідація даних і формування структурованої інформації про майно і майнові комплекси, а також підтримку цієї інформації в актуальному стані. Результатом обліку та інвентаризації майна є створення реєстру майна компанії, що представляє собою єдину систему оперативного обліку об’єктів майна та прав на них. До завдань управління відносяться контроль і моніторинг поточних і прогнозування майбутніх станів майна в тактичної (операційної) або стратегічній перспективі відповідно до цілей і завдань власника або суб’єкта, управителя цього майна.

Завдання управління майном мають надзвичайну інформаційної складністю, і їх рішення лежить на шляху побудови єдиної технології управління майном, що може бути забезпечено тільки шляхом застосування сучасних інформаційних технологій.

Scroll to top