Нормативная база

З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1952-15

Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них

З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про Державний земельний кадастр 3613-17

Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру

Д Е К Р Е Т  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про державне мито 7-93

РОЗМІР ПЛАТИ за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 5508-17

З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про нотаріат 3425-12

З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про страхування 85/96-вр

З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про іпотеку 898-15

З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження 606-14

Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав

Про деякі питання доступу банків до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Про затвердження Порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю 978-15

Про затвердження Методики розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю

Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду

Про стандартну (типову) форму бланка заставної

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні

Про оцінку земель

ІНСТРУКЦІЯ про порядок проведення технічної інвентаризації  об'єктів нерухомого майна z0582-01

Scroll to top