Open post sudekspertiza.jpg

ПЕРЕЛІК платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції

Проведення судових експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника та законного представника Проведення судових експертиз у цивільних та господарських справах, а також справах адміністративної юрисдикції (адміністративних справах) На замовлення фізичних чи юридичних осіб проведення експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової...

Организация работы с залогом в банке / на базе российских норм

В данной статье рассматриваются этапы работы с залогами: оценка стоимости, мониторинг, диверсификация предмета залога, юридическое сопровождение, а также экспертиза и страхование заложенного имущества. Кроме этого значительное внимание уделяется методам управления рисками обеспечения кредита. Наиболее частое условие при предоставлении кредита — залог имущества. Но и он не может обеспечить достаточную уверенность в защищенности от непредсказуемых событий....

Проверка имущества (перевірка майна)

Перевірка майна не відрізняється від огляду майна. Перевірка майна включає в себе огляд майна. Перевірка майна не відрізняється від огляду майна. Перевірка майна включає в себе огляд майна. Перевірка майна – огляд майна та з’ясування правового статусу / та або наявності обмежень щодо майна, яке перевіряється. За бажанням замовника також можуть проводитись необхідні для даного...

Scroll to top