Осмотр имущества (огляд майна)

Огляд майна – виявлення, визначення та фіксування загального зовнішнього, часткового або повного внутрішнього вигляду, стану, значення та статусу ознак, що відрізняють певний вид майна від інших (родових ознак), конкретних індивідуальних характеристик. Також огляд майна визначає просторове знаходження у порівнянні із значимими в даній місцевості об’єктами або цінність певного об’єкту для даної географічно-економічної місцевості, соціальної громади, виробничого потенціалу на підставі відомих фактів щодо статусу таких показників.
В процесі огляду майна отримуються відповіді на низку питань, які максимально повно характеризують об’єкт огляду – таких як «що ?», «як виглядає ?», «чим відрізняється від подібних ?», «які характеристики ?», «які вади ?», «чи змінилось майно та як ?» та інших.
Такі відповіді дають можливість власнику скласти повну уяву про власність, потенційному власнику – прийняти обґрунтоване рішення про придбання, кредитору – бути спокійним щодо стану зобов’язання, будь-якій зацікавленій особі (якщо вона має на те право) – миттєво орієнтуватись на ринку подібного майна.
Загальна процедура огляду подібна від виду майна до виду, основна розбіжність – характеристики та фактори, яким приділяється увага під час проведення огляду та які можуть суттєво вплинути на подальше судження щодо місця певного майна серед подібного та його вартості.
Так, при огляді легкових транспортних засобів досить значним є зовнішній вигляд, наявність засобів механічного або електронного захисту, періодичність проходження технічного огляду раз на два роки є достатньою; в той же час для вантажного транспорту більш важливим є стан агрегатів та ресурсу, періодичність технічного огляду значно менша – до щомісячного.
Напрямок використання споруджень, будинків, приміщень безумовно важливий як для забезпечення виробничого процесу, так і для визначення вартості та норм витрат (амортизації) такої нерухомості. В той же час кожна нерухомість має певні особливості, які дозволяють або унеможливлюють її використання в якості певних видів приміщень. Таким чином, наявність та стан балкового крану в приміщеннях виробничого, складського використання є визначальним фактором для виробництв важкої промисловості, а стан утеплення стін має другорядний характер. В житлових приміщеннях все навпаки.
Особливе значення огляд майна набуває при систематичному проведенні. На підставі даних за певний проміжок часу можна скласти уяву не тільки про стан майна, а й про достатність та систематичність догляду за таким майном. Якщо від стану (а відповідно й вартості) майна залежить й розмір певних зобов’язань / застережень, важко переоцінити важливість систематичного огляду.
Результатом проведення огляду є звіт із описом (характеристиками) даного майна та фотоматеріалами, що надають повне / достатнє уявлення про об’єкт огляду.

Scroll to top